matematyczni ryśliciele

WIZUALNY ŚWIAT MATEMATYKI

Filmy z ciekawostkami matematycznymi

 

   W październiku uczniowie realizujący projekt nagrywają filmiki matematyczne, które mają ukazać wykorzystanie matematyki w życiu codziennym oraz przedstawić różne ciekawostki matematyczne przydatne
w życiu.


   W październiku został ogłoszony również Szkolny Konkursu, który będzie miał na celu wyłonienie autorów najlepszych filmików związanych z przedstawieniem zadań/ciekawostek matematycznych ukazujących wszechobecność matematyki w życiu codziennym. Konkurs ma przede wszystkim na celu włączenie wszystkich uczniów szkoły oraz aktywnych uczestników projektu do przygotowania swoich propozycji ciekawych zadań matematycznych związanych z życiem codziennym.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy