matematyczni ryśliciele

WIZUALNY ŚWIAT MATEMATYKI

Nasza autorska książka matematyczna


W trakcie realizacji projektu powstanie innowacyjna książka „Matematyczni Ryśliciele. Zestaw matematycznych szkico-notatek z zadaniami” (przy użyciu techniki Sketchnotingu), która w nowatorski sposób pozwoli uczniom poznawać i utrwalać wiadomości z podstawy programowej. Książka ta ponadto będzie zawierać zestawy matematycznych zadań przygotowanych do wielokrotnego powielania i zostanie rozesłana do wszystkich szkół naszego powiatu jako dodatkowe źródło ćwiczeniowe.

Stworzenie i opracowanie autorskiej książki matematycznej o nazwie „Matematyczni Ryśliciele. Zestaw matematycznych szkico-notatek z zadaniami” jest głównym celem projektu. Książka będzie składać się z ok 20 stron. Uczniowie wykorzystując metodę Sketchnotingu ukażą zagadnienia z podstawy programowej w innej, bardziej przystępnej dla uczniów formie, która zachęci uczniów do wysiłku intelektualnego. W kartach zadań znajdą się ponadto elementy oceniania kształtującego pozwalające uczniom na samoocenę. W książce oprócz zadań znajdą się również wzory matematyczne i graficzne przedstawienie najtrudniejszych zagadnień. Książka zostanie rozesłana do wszystkich szkół naszego powiatu oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej stworzonej w trakcie projektu.
             

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy